Публикация

Медици-мотористи започнаха безплатни прегледи в малки населени места

Медици-мотористи започнаха безплатни прегледи в малки населени места

Мотористите често се приемат в обществото като „лоши момчета“, но способни ли са на добри дела и могат ли да са пример за подражание?

Сдружение от мотористи „Widows sons” осъществиха първите профилактични и напълно безплатни прегледи на хора от малки населени места, до които рядко достига медицинска помощ.

С напълно оборудвана линейка, която бе превърната в "Мобилен консултативен кабинет" мотористите посетиха с. Долни Пасарел.

Прегледите бяха осъществени от екип от медици-мотористи, който включваше кардиолог и ангиолог и лекар със специалност обща медицина.

Предварително бяха записани 13 души за преглед, но поради големия интерес пациентите станаха общо 23-ма!

Медицинският преглед включваше:

·        Пълна анамнеза (разговор с болния), от която беше събрана информация за рисковия профил на пациентите (тютюнопушене, консумация на алкохол, вредна работна среда и др.), съпътстващи заболявания на сърдечно-съдовата система, белодробни заболявания, захарен диабет, които имат огромно здравно и социално значение;

·         Преглед: преслушване на сърце и бял дроб; физикален преглед на корем и опорно-двигателна система;

·        Измерване на артериално налягане с последно поколение апарат със система за автоматично засичане на аритмии (нарушен сърдечен ритъм);

·        Електрокардиограма, която беше разчетена от специалист-кардиолог и бяха дадени съответните съвети и указания според находката.

Цялата информация беше събрана и обобщена при спазване на закона за защита на личните данни.

Може да се обобщи, че в Пасарел преобладават пациенти в напреднала възраст, сред които има голям процент с артериална хипертония с лош контрол -

прегледани бяха хора с артериално налягане до 230/120 mmHg, които са в изключително висок риск за инсулти и инфаркти. Контролът на кръвната захар и холестерола също е изключително лош - стойностите или не са известни, или проследяването е много рядко и нередовно, което още веднъж поставя във висок риск това население.

На всеки пациент бе разяснен какъв хранителен и двигателен режим да се спазва, а на хора в изключително тежко социално положение бяха раздадени безплатни лекарства за около един месец и минерална вода!

Пациентите изразиха огромна благодарност, че лекари-специалисти са дошли при тях на място и се интересуваха кога отново ще имат възможността за такива прегледи.

Чрез тази инициатива се предоставя възможността хората да бъдат прегледани напълно безплатно на място от медицински специалист, за което обичайно трябва да пътуват с километри, да чакат с месеци и да платят немалко пари.

Линейка ще продължи да  обикаля малките населени места и да предоставя безплатна медицинска помощ и безплатни профилактични прегледи на най-нуждаещите се.

Коментари