Публикация

Вакантни места за лекари-специализанти държавна поръчка

Вакантни места за лекари-специализанти държавна поръчка

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за вакантни места за лекар-специализант държавна поръчка:

 

  • по специалност „Спешна медицина“ - 4 места към Спешното отделение;
  • по специалност „Трансфузионна хематология“ - 2 места към Лабораторията по трансфузионна хематология;
  • по специалност „Микробиология“ - 1 място към Лабораторията по микробиология.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Молба свободен стил;
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Копие на диплома за завършено висше образование с приложение;
  4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на болницата в работен ден от 08:00 до 16:00 часа.

Краен срок - 2 март 2020 г.

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване, като се съобщи допълнително деня и часа.

Коментари