Публикация

Успешна терапия на белодробни метастази осигурява по-дълъг живот и дори излекуване на раково болни

Успешна терапия на белодробни метастази осигурява по-дълъг живот и дори излекуване на раково болни

Оптимист съм, че до края на 2020-а г. в България ще стартират белодробните трансплантации, заяви  проф. Валтер Клепетко, директор на Виенския международен център по гръдна онкология

„Комбинацията на системно лечение с хирургична резекция дава много добри резултати при лечение на белодробни ракови метастази от тумори с различни локации,  съобщи проф. Валтер Клепетко, специалист по гръдна хирургия и злокачествени гръдни заболяния и директор на Виенския международен център по гръдна онкология (VICTO).  – Постигаме все по-дълга преживямост и дори напълно излекуване на онкоболни.”  

В днешно време

разсейките в белите дробове се срещат  все повече

Те са второто най-често място за далечни метастази на екстрапулмонални злокачествени тумори – главно рак на дебелото черво, на бъбреците, мекотъканен сарком, остеосарком, рак на гърдата и др.  

Специалистът изтъкна и постиженията на центъра в лечението на белодробния рак – заболяването с най-висока смъртност и при мъже, и при жени. По думите му най-новите разработки и напредъкът в диагностицирането и терапията в ранния стадий на локално прогресирал недребноклетъчен белодробен рак са променили модела на лечение на пациенти с фаталното заболяване.  Предпочитаният от него подход за радикално лечение в ранния стадий е първична радикална резекция (изрязване) – чрез конвенционални или минимално инвазивни методи, в комбинация със системна дисекция на лимфните възли.

При локално прогресирал белодробен рак операцията обикновено се комбинирала с предоперативно онкологично лечение – химио-, имунотерапия, прицелна терапия и лъчелечение в отделни случаи. Въвеждането на имунотерапията и прицелната терапия значително подобрило резултатите при пациенти със системно заболяване.

 

Проф. Клепетко сподели и иновативните практики в лечението на други злокачествени заболявания  като тимусни тумори, плеврален мезотелиом, рак на езофагуса, сарком на гръдната стена и др. Според него добрите резултати са благодарение на богатия спектър от възможности за модерни хирургични интервенции – от миниинвазивна до максимално радикална хирургия:

  • Видеоасистирана торакална хирургия;
  • Унипортална хируртия;
  • Щадяща мускулите миниторакотомия;
  • Циркулярни резекции на трахеята;
  • Комплексни резекции;
  • Резекции на гръдната стена.

Той изтъкна и уникалния набор от модерни диагностични възможности в центъра – всички видове

бронхоскопски изследвания, пълната хистопатология, молекулярно-генетичната оценка,

която имала ключово значение с оглед на таргетната терапия и имунотерапията. VICTO предлагал също най-модерните образни изследвания, включващи ПЕТ/КТ, МРТ, ултразвук и ангиография.

„Всичко това ми позволява да правя по-прецизни диагнози, по-точни заключения и на тази база да предлагам най-правилното лечение на пациентите”, каза проф. Клепетко.

радиологичен център

Той изктъкна първокласните специалисти, сред които световноизвестния онколог проф. Кристоф Цилински, висококвалифицирани и отдадени радиолози, анестезиолози и патолози.

Редом с качественото лечение центърът осигурявал отлични персонални грижи, комфорт , както и психологическа подкрепа на пациентите със злокачествени заболявания. Стотици болни от цял свят търсели консултация и лечение в центъра, като първо изпращали документите си за оценка и правилно насочване.

 

Проф. Клепетко потвърди, че  съгласно договора с българското правителство до края на годината той ще обучи няколко български специалисти, които след това да започнат белодробни трансплантации в България. Той бил убеден във възможностите им, но успеха на проекта зависел изцяло от организацията на трансплантационните процедури в страната ни.

 

Лиляна ФИЛИПОВА

 

Коментари