Публикация

Регулират цените на лекарствата без рецепта

Регулират цените на лекарствата без рецепта

Цените на лекарствените продукти за масова употреба ще бъдат регулирани.
Това става ясно от проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане.


С проекта се предлага създаването на нов член 24а, с който се предвижда, че притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Целта на предложената промяна

е да се предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба, се посочва в доклада на здравния министър.


В исторически план за първи път идентичен текст, ограничаващ увеличение на цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, беше въведен с Наредбата още при нейното приемане през 2013 г.( § 5 от ПЗР на Наредбата, в сила от 30.04.2013 г. до 30.04.2014 г.). В последствие действието на забраната за увеличение на цените на продуктите без лекарско предписание беше подновена с изменение на наредбата от месец август 2014 г. В периода 30.04.2014 - 08.08.2014 г., когато забраната не действаше, беше отчетено увеличение на цените на продуктите, отпускани без лекарско предписание средно с 26%, изчислено на база на исторически данни.


Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности. В резултат от приемане на постановлението ще се ограничи възможността за увеличение на цените на тези продукти, изтъква в доклада министър Ананиев.

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация

тъй като за тях е въведен регистрационен режим.


„Предвид на това, по правилата на Наредбата, притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респективно ограничаваше достъпа до тези продукти“, посочват от министерството.


Предложеният текст, касаещ производството по регистриране на цена на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, също е разписан в проекта на ЗИД на ЗЛПХМ, приет с Решение на Министерския съвет № 7 от 09.01.2020 г. Тъй като срокът на забраната изтече на 31.12.2019 г., а законът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина все още не е влязъл в сила, се налага съществуващата към момента празнота да бъде преодоляна чрез разписване на текста в подзаконовия нормативен акт.

Период на обществената консултация: 05.02.2020 г. до 18.02.2020 г.

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pms_tseni_2020.pdf
doklad_do_ms_2020.pdf
ozenka_na_vazdeistvieto_naredba_ia...
90130g2020.pdf

Коментари