Публикация

НСОПЛБ срещу промени при изплащането на разликата в таксата за пенсионери

„Считаме, че предлаганата промяна в Наредба № 6 не носи полза за обществото, а отваря врата за бягство от отговорност и наказание за тези, които не спазиха законите и не си свършиха работата професионално и в срок”.


Такава е позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България по повод проектопромените в наредбата, публикувани на сайта на здравното министерство.

Предвижда се удължаване на срока за изплащането на разликите в потребителските такси на пенсионерите, дължими на личните лекари и специалистите от извънболничната помощ, както и повече изисквания при отчитането (представяне на копия от съкратените месечни отчети от фискалната памет на касовия апарат).

Според НСОПЛБ промени в наредбата са в ущърб на изпълнителите на медицинска помощ, затова настояват тя „да се ревалидизира и публикува в досегашния си вид”. „Това ще осигури бързо изплащане на дължимите вече 8 месеца суми към изпълнителите на медицинска помощ”, посочва организацията.

В становището си, изпратено до институциите и до медиите, сдружението иска също „Министерството на финансите да прекрати порочната практика да отлага дължими плащания за извършена дейност и да формира дефицит, като ги прехвърля като дълг за следващ бюджет”.

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари настоява да се потърси отговорност от финансовото министерство за това, че тези средства не са били предвидени в консолидирания държавен бюджет, което „означава лошо свършена работа и нарушаване на Закона за здравното осигуряване”.

„Потребителска такса трябва да се заплаща от всички, без изключение, в размер, който да осигурява нейния регулиращ свръхпотреблението и съфинансиращ ефект. На
освободените от нея, по решение на една или друга институция, и нуждаещи се от тази привилегия сумата за изплатената от тях такса трябва да бъде
възстановена от институцията, която е определила тази привилегия”, посочва още сдружението.

Коментари