Публикация

ЦЗПЗ завежда дела срещу министри и касата заради липса на прозрачност

Три съдебни дела ще бъдат заведени днес от адвокатите на Центъра за защита правата в здравеопазването срещу отказа на администрацията да предостави поискана информация, съобщи организацията.


„Едното от делата се завежда срещу директора на Националната здравноосигурителна каса, който вече повече от два месеца отказва да предостави информация за това какви средства са изплатени по всяка една  клинична пътека по области през последните години. Това са публични средства, събрани от здравните вноски на гражданите и заплащани по публични договори за лечението на същите граждани. Те имат право да знаят как се разходват парите им.

Опитите на НЗОК да скрие тази информация, в нарушение на задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, поражда основателни съмнения, за това, че разкриването й ще разкрие някои нелицеприятни за ръководителите на институцията обстоятелства”, посочва ЦЗПЗ.

Второто дело е срещу министъра на финансите. То е свързано с остойностяването на медицинските дейности. Съгласно чл. 55 от Закона за здравето Агенцията за икономически анализи и прогнози е задължена да извърши остойностяване на медицинските дейности. Определените от нея цени трябва да послужат като основа за сключването на Националния рамков договор. През юни, с решение на правителството,  агенцията беше обявена в ликвидация.

„Подадохме заявление по ЗДОИ до министъра на финансите да ни бъде предоставена информация за това има ли определени цени на медицинските дейности досега, има ли структура на Министерството на финансите, която е определена да изпълнява функциите на закритата агенция, и кой е неин ръководител. В законовия срок не получихме никакъв отговор”, поясни организацията.

Третото дело ще бъде заведено срещу министъра на здравеопазването. Съгласно чл. 86.б) от Закона за здравето признатите за представителни организации за защита на правата на пациентите имат право да подават сигнали за нарушени права на пациентите и да получават информация за извършените проверки и предприетите действия по тях.

От началото на годината са подадени повече от тридесет такива сигнала до здравния министър. „По нито един от тях не е извършена проверка от министъра и не са предприети никакви действия, смята центърът.

„Във всеки един от случаите ще искаме от съда да даде задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, да задължи институциите да предоставят исканата от нас информация и да определи кратък срок, в който това бъде направено”, допълва Центърът за защита правата в здравеопазването.

" }-->

Коментари