Публикация

Заразяването с токсоплазмоза по-време на бременност може да бъде опасно за плода

Заразяването с токсоплазмоза по-време на бременност може да бъде опасно за плода

Токсоплазмозата е сред заболяванията, които могат да окажат сериозно влияние върху протичането на бременността. Затова паразитологът от медицинска лаборатория „ЛИНА” д-р Иван Макавеев дава полезни разяснения кога бъдещите майки трябва да се изследват за нея, както и защо е добре да има национална скринингова програма, насочена към младите момичета.

-Д-р Макавеев, какво представлява токсоплазмозата и защо е важно  изследването за нея да се извършва както при бременни жени, така и при подрастващи момичета? В кои европейски страни има подобна скринингова програма и съществува ли такава в България?

-Токсоплазмозата е паразитно заболяване, което се причинява от вътреклетъчния паразит Toxoplasma gondii. Основните механизми на заразяване са два: консумация на непреминали достатъчна топлинна обработка месо и месни продукти, съдържащи тъканни цисти на паразита, както и поглъщане на отделени от котка ооцисти при пряк контакт или чрез замърсени ръце, плодове, зеленчуци, вода и почва. Серопозитивността на токсоплазмозата в световен мащаб варира между 20%-90% в зависимост от географското разположение и социално-икономическия статус на населението, и разбира се начина на хранене. Във Франция например е близо 90%, което е свързано с алангле деликатесите. Последните проучвания в България сочат, че серопозитивността е между 30% и 50%.

В страни като Франция, Австрия, Белгия, Португалия се прави скринингово проучване на момичета преди забременяването за наличие на IgG антитоксоплазмени антитела. В нашата страна не се извършва скрининг  преди забременяването, както и на бременни жени за ранно откриване на свежа инфекция, което всъщност е най-важно.

Ще се опитам да обясня смисъла на скрининга с пример. Изследваме момичетата на 14 години за наличие на антитоксоплазмени IgG антитела. В случай, че резултатът е положителен се казва на момичето, че няма да има проблем за плода по време на бременността и евентуална реактивация на токсоплазмозата е възможна при екстремно падане на имунитета - СПИН, имуносупресия, поради органна трансплантация. При отрицателен резултат се обяснява, че е необходимо изследване за токсоплазмоза  възможно най-скоро при забременяване и в зависимост от резултатите се прави интерпретация от специалист. Така с едно ранно изследване на IgG антитоксоплазмени антитела част от бъдещите майки ще са спокойни, че са преболедували (имат протективни антитела) и няма смисъл да се изследват, а другата част ще са запознати с необходимостта от изследване за токсоплазмоза при забременяване. IgG антителата са най-сигурният индикатор, че човек се е срещал с токсоплазмозата, защото в над 80% от случаите заболяването протича безсимптомно, а и когато има симптоми те са неспецифични в повечето случаи.

-Какви увреждания може да предизвика заразяването с токсоплазмоза при здрав човек?

-При здрав индивид, токсоплазмозата, както вече споменахме, обикновено протича безсимптомно, а ако има симптоми - те са неспецифични: субфебрилна температура (рядко по-висока), увеличени лимфни възли, отпадналост, главоболие и др. Рядко изисква лечение. Веднъж попаднали в организма на човек, токсоплазмите остават в клетките до края на живота без да създават проблеми, реактивацията на заболяването се наблюдава при състояния, които предизвикват тотално спадане на имунитета.

-А какви са рисковете, ако бременна жена е заразена с това заболяване? И в кой етап на бременността трябва да се изследва?

-Стигнахме и до същността на проблема, а именно заразяване на бременна жена, непреболедувала преди това от токсоплазмоза. Такава бременна жена няма “готови” антитела срещу токсоплазмите, каквито имат преболедувалите, и токсоплазмите преминават към плода и го увреждат. Степента на увреждане на плода зависи от вирулентността на токсоплазмите, от интензитета на инвазията, от етапа на бременността и др. В случаите, когато заразяването стане в ранна гестационна възраст, пораженията за плода са по-тежки, възможен е спонтанен аборт. В по-късните етапи на бременността засягането на плода като правило е в по-лека степен. За конгениталната (вродената) токсоплазмоза е характерна триадата хидроцефалия, мозъчни калцификати и хориоретинит. Бременните жени (непреболедували токсоплазмоза) трябва да се изследват за наличието на свежа инфекция и в зависимост от резултатите да се вземат мерки. Ако се докаже свежа инфекция, е необходимо лечение и ежемесечно проследяване на титъра на антителата. За съжаление някои препарати за лечение на токсоплазмозата не са регистрирани в България, а тези, които са налични, не са съвсем безвредни. Необходимо е АГ специалист заедно с паразитолог внимателно да обсъдят състоянието на плода и ползата и вредата от лечението както и неговата ефективност. При отрицателен резултат за токсоплазмоза в началото на бременността се препоръчва изследване през всеки триместър.

-Кои са изследванията за токсоплазмоза и поемат ли се от Здравната каса?

-Най-важно място в диагностиката на токсоплазмозата заемат серологичните методи. Чрез тях се откриват антитела, произведени от гостоприемника (заразения човек) в резултат на имунния отговор срещу токсоплазмозата. Диференцирането на различните типове антитела и тяхната динамика дава възможност за разграничаване на свежата от латентната инфекция, което в случая с бременните жени е най-важно. В лаборатория „ЛИНА” могат да се изследват IgG и IgМ токсоплазмени антитела посредством ELISA, може да се изследва и ELISA IgG авидитет (важно изследване за определяне давността на инфекцията). С грижа за бъдещите майки „ЛИНА” въведе и TORCH Western blot IgG и IgM панели, които включват изследване за токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус, херпес симплекс вирус - инфекциозни агенти, застрашаващи плода при бременност.

Диагностични възможности има, от информираността и здравната култура на бременните жени зависи провеждането на изследванията за токсоплазмоза. По Здравна каса могат да се изследват IgG и IgM антитоксоплазмени антитела. Аз лично съм на мнение, че най-ефикасно би било провеждането на национален скрининг на всички момичета при навършване на 14 години за наличието на IgG антитоксоплазмени антитела. При отсъствието на такава национална програма остава на специалистите паразитолози, акушер-гинеколози и общопрактикуващи лекари да информират бъдещите майки и бременните жени за токсоплазмозата. 

Коментари