Публикация

Хранене на болният и здравия човек

Първата част от презентацията се състои от нуждите на органисма от енергия,какво да бъде идеалното тегло на хората.Втората част се състои от хранителният пежим при различни заболяваня.

Прикачени файлове

ХРАНЕНЕ НА БОЛНИЯТ И ЗДРАВИЯТ ЧОВЕ...

Коментари