Публикация

Лекари настояват за масов скрининг за рак на белия дроб

Лекари настояват за масов скрининг за рак на белия дроб

Българско дружество по кардиоторакална рентгенология и Сдружение “Въздух за здраве” анонсираха началото на проекта „Заедно срещу рака на белия дроб“. Това се случи по време на практически семинар за пулмолози, който се проведе на 7 февруари в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда. Проектът е една от инициативите в сектор  Здравеопазване на дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“. Той има за цел да проправи път на България в Европейската инициатива за скрининг на рака на белия дроб.

 

На практическия семинар присъстваха лекари пулмолози, рентгенолози, студенти по медицина, медицински физици, представители на неправителствени организации и на фармацефтичната индустрия. Организаторите формулираха основната цел на проекта, а именно да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика в България на алгоритъм, по който да се провежда

скрининг на рака на белия дроб

В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво.

 

Независимо от напредъка на медицината, ракът на белия дроб и днес остава едно от най-смъртоносните и ресурсоемки за лечение онкологични заболявания. Статистиката показва, че един на всеки 15 човека заболява от рак на белия дроб, като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Ресурсите, които се влагат за лечение на един пациент с напреднал рак на белия дроб са многократно повече от тези, нужни за излекуване на един пациент с рак на гърдата или на простатната жлеза. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като под 5% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностицираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време. В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар.

нискодозова компютърна томография

Проф. Галина Кирова, председател на Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и национален консултант по Образна диагностика запозна присъстващите с принципите на онкологичния скрининг и с доказателствата от научната литература, които подкрепят нуждата от организиране на популационен скрининг за ранно откриване на рака на белия дроб. Тя подчерта че резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-36% снижаване на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти, както и че подобна инициатива би имала сериозен социален и икономически ефект за здравно-осигурителната система и за индивидите, при които се открие тумор в неговия ранен стадий. Обществената полза се предвижда да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.

 

Д-р Александър Симидчиев, пулмолог-функционалист и председател на сдружение „Въздух за здраве“ фокусира вниманието върху нуждата от обучение, стандартизация и оценка на качеството при провеждане на подобни мащабни проекти. Той представи детайли от организацията на проекта, критериите, по които ще се подбират т.нар. рискови индивиди и подходите за информационно осигуряване.

 

„Науката доказа, че единственият валидиран метод, по който може да се установи ранен рак на белия дроб е нискодозовата компютърна томография“ каза д-р Татяна Ненкина, лекар рентгенолог към клиника по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда, представяйки Европейската директива за организиране и провеждане на национални скринингови програми за страните-членки. Тя говори за нуждите от подходяща апаратура,

стандартизиране на протоколите на изследване

и от висока компетентност от страна на разчитащия рентгенолог.

 

„Рисковите фактори за възникване на рак на белия дроб се припокриват с тези за сърдечно-съдови инциденти и за редица не-ракови белодробни заболявания, като вероятността за възникването им или наличието на такива може да се оцени при анализа на образите от компютъртомографското изследване, проведено за целите на скрининга на рака на белия дроб“, подчерта д-р Ненкина.

 

Тютюнопушенето е основен рисков фактор за заболяване от рак на белия дроб като пушачите носят 20 до 50 пъти по-висок риск от непушачите.

 

Д-р София Ангелова, пулмолог председател на Асоциация за профилактика на белодробните болести говори за методите за

отказване от тютюнопушене

като подчерта, че „програмите за ранно установяване на рак на белия дроб не намаляват шанса за възникване на рак, те имат за цел да го открият рано, когато може да бъде лекуван.“ Тя наблегна на нуждата от по-широки кампании за информиране на населението от вредата от тютюнопушенето, както и от рисковете, определени от въздействието на околната среда.

 

В края на семинара мултидисциплинарният екип от лекари, медицински физици, софтуеристи, статистици и комуникатори представи основните средства и методи, чрез които ще защитят целта на проекта, а именно:

  • Организиране на образователни кампании за дефинирани групи от населението, разясняващи ролята на профилактиката и скрининга за ранно откриване на рака на белия дроб, включително с привличане на т.нар. труднодостъпни пациенти;
  • Създаване на алгоритъм за селекция на рискови групи, при които активната профилактика и провеждане на нискодозова компютърна томография биха имали максимална ефективност за ранно откриване на заболяването;
  • Изработване на протоколи за провеждане на нискодозова компютърна томография и проследяване на пациентите с открити патологични промени в белите дробове;
  • Отчитане на получените резултати и оценка на ефективността от провеждането на скринингов проект на национално ниво;
  • Реализиране на програма, целяща отказ от тютюнопушене на пушачите, включени в скрининговата програма;

проф. Кирова и д-р Симидчиев

Коментари