Публикация

Две нови специалности в МУ-Варна тази година

Две нови специалности в МУ-Варна тази година

Варненският медицински университет предлага обучение в над 20 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок, а конкуренцията продължава да държи челни позиции, като за едно място се борят 5-6 кандидати.
Традиционно най-желаните специалности са „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. На голям интерес от страна на кандидат-студентите се радва и уникалната за България специалност „Военен лекар“, която се реализира съвместно с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна и Военномедицинска академия.

От учебната 2020/2021 г. желаещите ще могат да кандидатстват за обучение в две нови специалности

– „Кинезитерапия“ и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“.


Обучението по специалността „Кинезитерапия“ е за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“. То се провежда в редовна форма, продължителността му е четири години и завършва с държавен изпит. За нея могат да кандидатстват всички, завършили средно образование и явили се на приемен изпит по биология в тестова форма. С полагането на този изпит кандидатите могат да избират да участват в класиране и за други специалности.


Втората нова специалност е „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, завършваща с придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа.


Обучението е в задочна форма с продължителност две години и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Това е една от няколкото предлагани специалности в МУ-Варна, които могат да бъдат продължаващо обучение за лица, които не са завършили медицински специалности. Чрез нея за първи път се дава възможност на възпитаниците на медицинските колежи, завършили специалността „Рентгенов лаборант“, да получат допълнителна квалификация.


Всички, които се интересуват от специалностите в МУ-Варна, могат да посетят на 20 и 21 март 2020 г. традиционните

Дни на отворени врати

Кандидатите, които искат предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация, ще имат възможност да посетят четирите факултета към университета – „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Обществено здравеопазване“, както и Медицинския колеж и да разгледат учебните бази.

 

Модерната материално-техническа база на университета, съвременните високотехнологични методи на преподаване, възможността за обучение на английски език, дипломите, признати във всички страни от ЕС, са сред привлекателните страни на университета.


С всяка година кандидатстудентските кампании за чуждестранни студенти протичат в условията на все по-нарастваща конкуренция.

Към момента в МУ-Варна се обучават над 6000 студенти, специализанти и докторанти

от България и от 49 държави по света. Традиционно голям е интересът на кандидати от Германия, Великобритания, Испания, Италия, Ирландия, скандинавските страни и други, като броят на чуждестранните студенти наброява над 1700. Студентите имат възможност да проведат част от обучението си в някой от партньорските университети, с които МУ-Варна има сключени договори – повече от 90 институции от 5 континента. Над 50 000 възпитаници на университета живеят и работят в над 40 държави по света.


Веднъж прекрачили прага на мултинационалния университет, студентите попадат в среда с много възможности да учат избраната специалност и да се развиват. С близо 60-годишни традиции в обучението, МУ-Варна е един от най-бързоразвиващите се модерни и високотехнологични университети в страната, предлагащ отлични възможности за обучение и изследователска дейност на високо европейско ниво. Средата е подкрепяща, групите са малки, а преподавателите са индивидуално ангажирани с всеки един студент.

Университетът предлага цяла палитра от интересни извънучебни дейности

в които студентите могат да участват: университетска телевизия, здравно-информационни и благотворителни кампании, студентски научни конференции, незабравими студентски празници, международни кулинарни вечери, вечери на талантите, студентски партита с гост-изпълнители и актьори, спортни турнири, фестивали, конкурси и много други.

 

Ръководството на университета акцентира също върху спорта и физическата активност, като важна част от развитието и подготовката на студентите. Освен с наличната модерна спортна база, МУ-Варна разполага с професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, както и с възможност за обучение по ветроходство.

Клиничното обучение

се провежда в модерна и високотехнологична клинична база в университетската болница „Св. Марина“ и в други болници, както във Варна и София, така и в други градове в страната. С всяка изминала година Медицински университет - Варна прави все по-мащабни инвестиции в своите образователни структури, които са високо оценени както от студентите и преподавателите, така и от обществеността. Под вещото ръководство на своите висококвалифицирани преподаватели, голяма част от които с международен авторитет и признание, студените могат да изберат да тръгнат по пътя на науката, за което ще срещнат пълната им подкрепа.

Коментари