Публикация

Вакантно място за лекар-специализант

Вакантно място за лекар-специализант

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за вакантно място за лекар-специализант по специалност „Кардиология“ към Клиниката по кардиология.

Кандидатът е необходимо да подаде следните документи

до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 10.02.2020 г.:

  1. Заявление свободен стил;
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Копие на диплома за завършено висше образование с приложение;
  4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на болницата

в работен ден от 08:00 до 16:00 часа.

 

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване, като се съобщи допълнително денят и часът.

 

Телефон за информация: 02 94 32 226 (канцелария на клиниката).

Коментари