Публикация

Тематичен курс „Компютърна томография“ ще се проведе в болница „Токуда“

Тематичен курс „Компютърна томография“ ще се проведе в болница „Токуда“

Първи модул на тематичен курс „Компютърна томография“ за рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, студенти, специализанти и други ще се проведе в аулата на болница „Токуда“ на 6 март от 13:00 часа.


В рамките на четири последователни модула

курсът ще обясни основните принципи на получаване на образа при КТ изследванията

техническите параметри, имащи отношение към качеството на образа, и логиката при изграждане на протоколите при отделните групи пациенти. Курсът позволява участие в избрани модули или във всички модули последователно.


Целта на първия модул е запознаване с физичните основи на рентгеновата диагностика. Устройство на КТ уредба. Принципи на формиране на КТ образа. Качество на образа. Физични характеристики. Запознаване с основните дозиметрични величини – CTDI, DLP, SSDE. Методи за реконструкция, визуализация и обработка на образа.

Регистрационната такса за първия модул е в размер на 20 лв.

и можете да я заплатите на този линк bit.ly/CT-tax


*Желаещите да получат акредитационни точки от БАПЗГ е необходимо да заплатят допълнителна такса 6 лв. на място.

Коментари