Публикация

162 са новите линейки в центровете за спешна помощ

162 са новите линейки в центровете за спешна помощ

Центровете за спешна медицинска помощ в страната са се сдобили със 162 нови линейки от декември 2018 г. до днес. Те са закупени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, информира Министерството на здравеопазването.


В България изискването за правилно функциониране на спешната система е санитарните автомобили да отговарят на броя на екипите + 30% резерв на линейки.

У нас работят 392 спешни екипа

Това означава, че са необходими 510 линейки. Към днешна дата за отзоваване на спешни сигнали медиците използват 653 линейки, или 143 броя повече от необходимите за обезпечаване на системата.

Тези линейки са закупени както следва:

 

  • 2007 г. – 141 броя;
  • 2008 г. – 111 броя;
  • 2009 г. – 180 броя;
  • 2015 г. – 56 броя;
  • 2019 г. – 3 броя (по линия на програмата за трансгранично сътрудничество);
  • По линия на големия инвестиционен проект – 162 броя.

Превозните средства, доставени преди 2007 г., са 147 броя. Те се използват като резервни и поетапно подлежат на спиране от движение. Това се случва с оглед закупуването на новите линейки, осигурени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на системата на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 987 815.62 лв. и с краен срок за изпълнение 23.10.2021 г.


В рамките на същия проект, освен осигуряване на 400 нови линейки,

ще бъдат модернизирани всички 27 центъра за спешна медицинска помощ

и 176 филиала към тях, както и 34 спешни отделения на лечебни заведения. От тях за 84 обекта се предвижда да бъде извършено изцяло ново строителството.


С европейски средства по проекта ще бъдат осигурени и специализирано медицинско оборудване и обзавеждане за всички обекти от системата на спешна медицинска помощ, допълва министерството.

 

Коментари