Публикация

Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение

Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение

Проф. Здравко Каменов:

 

Уважаеми колеги,

 

През последните години акцентираме повече върху сърдечносъдовия риск, свързан със захарния диабет, както и върху диабетната нефропатия. Като че ли другите микросъдови усложнения - диабетната ретинопатия и диабетната невропатия,

останаха на по-заден план. 

 

Затова искам да привлека вниманието ви върху диабетната полиневропатия. И тъй като темата е огромна, съм разделил изложението си в две части. В първата Ви представям същността на диабетната невропатия, патогенезата и клиничното значение, а във втората  лекция – диагнозата и лечението на това диабетно усложнение.

 

Според Американската академия по неврология диабетната невропатия е описателно понятие за нарушение, кличично проявено или субклинично, което се развива при захарен диабет, без да са налични други причини за периферна невропатия.

Невропатните нарушения включват прояви от соматични и/или автономни части на периферната нервна система

В крайна сметка става дума за диагноза, която се поставя чрез изключване.

Клиничното значение на това заболяване е огромно, защото то е водещата причина за нетравматичната ампутация на крайниците в целия свят. Развива се и при тип 1, и при тип 2 захарен диабет, дори и да няма симптоми да основното заболяване. Честотата на усложнението е от 10 до 90 на сто в различните източници.

 

По отношение на патогенезата има няколко хипотези: метаболитна, съдова и комбинация между двете

Всички подробности във връзка със значението, разпространението, патогенезата, сложната и обширна класификация на диабетната невропатия, както и клиничната картина при различните видове, вижте в следващата видеопрезентация. 

 

Към видеообучението ТУК 

 

Коментари