Публикация

Кирил Ананиев: България е въвела ефективни мерки срещу новия коронавирус

Кирил Ананиев: България е въвела ефективни мерки срещу новия коронавирус

България е въвела ефективни мерки срещу разпространението на новия коронавирус, съобразени с препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.


Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, който присъства на извънредно заседание на Съвета на здравните министри на ЕС.


На срещата в Брюксел, Белгия, взеха участие всички държави-членки, двайсет от които бяха представени на ниво министър.


В рамките на първата сесия министрите проведоха дискусия въз основа на предварително подготвени от Хърватското председателство въпроси за

новия коронавирус

Повечето делегации отбелязаха високото ниво на координация в рамките на Европейския съюз, като дадоха положителни оценки за работата на Комитета за здравна сигурност и на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦКЗП). Изразено беше и общо задоволство от оптималното функциониране на Европейския механизъм за гражданска защита.


Подчертани бяха и ползите от сътрудничество на европейско и международно ниво, при съобразяване с препоръките на Световната здравна организация, информира Министерството на здравеопазването.

Избухването на епидемията от новия коронавирус е предизвикателство за здравните системи в световен мащаб. Подобни събития неизбежно провокират тревога. Същевременно те са демонстрация за ползите от изградените механизми за сътрудничество и координация в Европейския съюз

- подчерта министър Ананиев в изказването си по време на Съвета.


Той посочи още: „Мерките, предприети на национално ниво, са част от ефективна система, осигуряваща прозрачност, информираност и мобилизация. Тази система допринася за овладяване на ситуацията в рамките на целия ЕС. Убедени сме, че една от целите на днешния Съвет на здравните министри следва да бъде именно внасянето на успокоение сред гражданите на Европейския съюз. Коректната, отговорна и точна комуникация към гражданите на държавите-членки е изключително важна в подобни моменти“.


В изказването си Кирил Ананиев, посочи, че е създадена

междуведомствена координация за недопускане разпространение на новия коронавирус

включително координация със службите за граничен контрол.

Налице е координация и стройна организация на всички нива на системата за обществено здраве и между всички ключови лечебни заведения. Въведена е система за задължителна регистрация и събиране на информация. Всяко лице със съмнение за нов коронавирус задължително се хоспитализира и изолира в предварително определени болнични лечебни заведения. Предприети са ефективни мерки за информиране на обществеността. Открита е телефонна линия, на която гражданите могат да задават своите въпроси относно епидемията и да получат компетентен съвет от епидемиолог

- изтъкна още българският здравен министър.


Представените от министър Ананиев мерки бяха високо оценени от колегите му от другите държави-членки в рамките на проведените след форума кратки двустранни срещи.


По време на заседанието делегациите отбелязаха, че потенциален проблем е

недостигът на лично предпазно облекло в Европейския съюз

Отделни държави изразиха надежда, че Европейската комисия чрез съвместни търгове би могла да подпомогне държавите-членки при недостиг. Беше отправен апел за разработване на обща ваксина, финансирана с европейски средства, която би могла да се използва, ако коронавирусът мутира в сезонен грип. Откроена беше и необходимостта от задълбочен анализ на зависимостта на ЕС от трети страни по отношение на лекарствени продукти и медицински изделия.


Общо беше мнението, че бъдещата координация на здравните изискванията към контролно-пропускателните пунктове е много важна. Ключова роля за намирането на устойчиви решения на евентуални бъдещи проблеми имат

обменът на информация между държавите-членки

по отношение на предприетите мерки и добрите практики.


Редица държави отбелязаха, че е необходимо Китай и трети страни с уязвими здравни системи да бъдат подпомогнати.

 

Коментари

Да! Строим нови бакалии,където се продават мастика и чесън.