Публикация

Специалисти обсъждат новостите в лечението на артериалната хипертония

Специалисти обсъждат новостите в лечението на артериалната хипертония

Научен симпозиум на тема „Артериална хипертония и превенция“ ще се проведе в София на 28 и 29 февруари.


Артериалната хипертония остава едно от най-важните социално значими заболявания и е основен поправим рисков фактор за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност.

Основни акценти в научната програма ще са:

 

  • съвременните концепции за диагностика и лечение на артериалната хипертония;
  • контролът на основните рискови фактори за сърдечносъдовите заболявания;
  • актуалните насоки за превенцията на ССЗ.

Предвидени са дискусии на реални клинични случаи

както и дебати на актуални теми като диетика, предиабет, съвременно лечение на дислипидемии и други, информират от Дружеството на кардиолозите в България.


Непосредствено преди началото на събитието ще се проведе

специализиран обучителен курс на тема „Вродени сърдечни малформации при възрастни

Курсът ще завърши с дискусия от експертния панел на интересни клинични случаи на вродени сърдечни малформации при възрастни, подготвени от участниците в научния симпозиум. Предвидени са сертификати за завършено обучение.


По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и технологични компании.


Подробности за събитието може да видите на сайта на ДКБ: www.cardiobg.com

 

Коментари