Публикация

„Пирогов“: Не сме съгласни името на болницата да се ползва за популяризиране на чужди идеи и цели

„Пирогов“: Не сме съгласни името на болницата да се ползва за популяризиране на чужди идеи и цели

СТАНОВИЩЕ
от Съвета по здравни грижи – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД


Уважаеми госпожи и господа,


В медийното пространство се появи информация, че в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” ЕАД се налага дисциплинарно наказание на наша колежка.


Като повод се изтъква несъществуваща причина. Това обаче се ползва за мотив Синдикатът на българските медицински специалисти да започне свой протест, насрочен за 1 март 2020 г., от болница „Пирогов”.


В тази връзка

Съветът на специалистите по здравни грижи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД се събра и обсъди случващото се

Проведохме допитване и получихме и подкрепата на голяма част от останалите колеги, които са специалисти по здравни грижи.

 

Като се обединихме, че:

 

  • Колегата Бойка Анастасова е наказана със „забележка” не заради участие в протест, а тъй като си е позволила да използва логото и името на болницата, без да има право на това, както и да говори от името на всички специалисти по здравни грижи от „Пирогов”, без да е упълномощена да ни представлява.

• Ето защо заявяваме, че

не сме съгласни фактите да бъдат изопачавани

и представяни по толкова некоректен начин.


• Не сме съгласни името на „Пирогов” и специалистите по здравни грижи, работещи в него, да бъдат използвани, за да се популяризират чужди идеи и цели.


Припомняме, че постигнатите резултати в КТД в голямата си част покриват, а в друга надминават условията на отрасловото споразумение в здравеопазването.

Коментари