Публикация

Aнекс към НРД 2020 - 2022

Aнекс към НРД 2020 - 2022

На сайта на Българския лекарски съюз е публикуван анексът към НРД 2020 - 2022.


С документа се

увеличават цените на две клинични пътеки в кардиохирургията

както и се въвежда отлагателен период за видеозаснемането на определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност „Офталмология”.


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

АНЕКС-2020-2022-Г_-18-02-2020-2.docx

Коментари