Публикация

НВМС: Контролът върху продуктите „Стара планина” е стриктен

Провеждат се всички необходими изследвания, които гарантират качеството и безопасността на месните продукти с марка „Стара планина”.


Това съобщи Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), която цитира директора си д-р Йордан Войнов.

Постоянно се контролира  това дали производителите спазват стриктно утвърдените стандарти и техническата документация за производството на продуктите.

Още през април т.г. НВМС е закупила всички необходими серуми за изследване на четири вида меса в месните продукти. Чрез тях може да се установи дали има наличие на пилешко, телешко, свинско и конско месо. При изчерпване на количествата Националният референтен център по безопасност на храните от животински произход има готовност да направи нови доставки за провеждане на необходими органолептични, микробиологични и физикохимични изследвания на месните продукти.

Д-р Войнов пояснява, че лабораторни изследвания на продуктите „Стара планина” ще се правят по метода на анализ на риска.

Националната ветеринарномедицинска служба е в процес на закупуване на специализирана техника за изследване на процентното съдържание на видовете месо в даден продукт. Дотогава тези проби ще се изпращат в европейски лаборатории.

До момента 39 предприятия са подали документи в НВМС за производство на месни продукти по утвърдените стандарти „Стара планина”. Одобрени са 27 фирми, 11 заявки се обработват.

Едно от предприятията не е одобрено, тъй като не е отговорило на стриктните изисквания, уточни д-р Войнов.

Коментари