Публикация

До 70% от зависимите имат и друга психична болест

До 70% от зависимите имат и друга психична болест

Психиатри алармират, че пациентите им нямат пълен достъп до лечение и рехабилитация


Близо 70% от зависимите към алкохол и други психоактивни вещества са коморбидни, т.е. имат съпътстващо психично или телесно заболяване.


Това стана ясно на работна среща на психиатри по проблемите на коморбидните състояния, която се състоя в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).


За съществуването на

сериозни клинични и организационни проблеми в лечението на зависимости и на съпътстващите ги психични заболявания

докладва д-р Цвета Райчева, началник на отдел „Зависимости” в НЦОЗА.

Генетиката откри гени, които обуславят както риска от зависимост, така и от други психични разстройства. Затова на зависимостите трябва да се гледа преди всичко като на медицински проблем, като генетично детерминирано заболяване

- заяви в презентацията си доц. Калоян Стойчев, дм – началник на Втора психиатрична клиника по обща психиатрия и зависимости в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - Плевен.


Д-р Георги Джупанов от УМБАЛНП „Св. Наум” в София представи някои психотични състояния, свързани с употребата на психостимуланти и нови психоактивни вещества, и подчерта неподготвеността на екипите на спешна помощ да се справят с тях.


За трудностите при диагностициране на психични разстройства вследствие употребата на психоактивни вещества говори д-р Иван Добринов – началник на Шесто мъжко отделение на Държавната психиатрична болница в Раднево.


В дискусията психиатрите алармираха, че

в България не се отговаря задоволително нито на медицинските нужди, нито на психосоциалните, свързани с рехабилитация, реинтеграция

в обществото, подкрепа за намиране на работа и т.н.

Свидетел съм как колеги от общата медицина гледат на тези пациенти като на предимно психиатрични и отказват да лекуват техните телесни заболявания – гастроентерологични, неврологични и др. А в много случаи соматичното съпътстващо заболяване е по-сериозно. Или пък самите психиатри отказват лечение на психичната болест при съпътстваща зависимост, заяви доц. Калоян Стойчев.

„Пациентите, които се лекуват в така наречените „частни” метадонови програми, сами заплащат процеса на лечение и само метадонът се осигурява от държавата. В същото време над 50% от тях са здравноосигурени. Има и група пациенти (между 10 и 20%) в тежко материално, финансово и социално положение, които често злоупотребяват с предписания им метадон, като го продават частично, за да си осигурят средства да продължат лечението си. Това са пациенти без здравни осигуровки, които на практика са откъснати от здравната система. Тези обстоятелства затрудняват лечението на съпътстващите им заболявания”, обясни д-р Кемал Мутишев – психиатър в метадонова програма към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм в София.


За затруднения на институциите да координират своите действия при нужда от принудително лечение на хора с остра психична болест съобщиха ръководители на терапевтични групи.


Психиатрите се обединиха около идеята, че е необходимо

да се подобрят стандартите за лечение на зависими и психиатрични пациенти

Затова предстои изготвянето на предложения, които да бъдат включени в проекта за нов стандарт по психиатрия.

Коментари