Публикация

Факултетът по дентална медицина към МУ-София с нов декан

Факултетът по дентална медицина към МУ-София с нов декан

Проф. д-р Божидар Йорданов е новият декан на Факултета по дентална медицина към МУ-София.

Проф. Йорданов е специалист по Ортопедична стоматология с ортодонтия, Обща стоматология и Дентална имплантология

 

с над 30 години трудов стаж, информира висшето учебно заведение.


В периода 2011- 2019 г. проф. д-р Божидар Йорданов е зам.-декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение във ФДМ към Медицинския университет в София.

 

 

Проф. Божидар Йорданов
Проф. Божидар Йорданов

Лектор по пропедевтика на протетичната дентална медицина за студенти I и II курс и Клиниката на протетичната дентална медицина за студенти III, IV и V курс, обучение на български и английски език.

 

Заместник-председател е на Българската асоциация по орална имплантология. Общият брой на публикациите и научните изяви у нас и в чужбина е 107. Автор и съавтор в 4 монографии и учебници.

Висшето си образование по стоматология завършва през 1982 г. в МА ВМИ-София

През 1988 г. получава специалност „Ортопедична стоматология с ортодонтия“. През1986 г. преминава специализация по лицево-челюстно протезиране в Германия, през 2005 г. придобива специалност „Обща стоматология“, а през 2016 г. - „Дентална имплантология“.

 

Другите кандидати за позицията бяха проф. д-р Павел Станимиров и проф. д-р Лаура Андреева.

 

Коментари