Публикация

МЗ: Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина

МЗ: Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина

Всички хора, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар.


Това се отнася за пристигащите у нас от континентален Китай и Италия и попълнили анкетна карта при влизане в страната, информира Министерството на здравеопазването.


За целта

регионалните здравни инспекции ще предоставят информация

за хората, подлежащи на карантина, на общопрактикуващите лекари на територията на съответната административна област.

За издадения болничен лист работещите трябва да уведомят своя работодател в нормативно установения двудневен срок

Болничният лист може да бъде получен от общопрактикуващия лекар и предоставен на работодателя след изтичането на карантината.


Министерството на здравеопазването напомня, че

всички, които са под карантина, не трябва да напускат домовете си

и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, кашлица, затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар, а ако нямат такъв – със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.


МЗ препоръчва също така

да се избягват всички пътувания до континентален Китай и Италия

както и до държави с високо разпространение на коронавирус COVID-19.
Отговорност на всеки български гражданин е да се отнася съвестно към своето здраве и здравето на околните. В този смисъл Министерството на здравеопазването апелира гражданите под карантина да я спазват стриктно.

Коментари

Благодаря за указанията от МЗ-казано е ясно и точно какво трябва да правим личните лекари при наложена карантина на наистина контактните пациенти и как ще се издават болнични листа .Доктор Людмила Костова-Враца