Публикация

Психоонколог помага на лекарите да преборят стреса

Психоонколог помага на лекарите да преборят стреса

Иновативна уелнес програма „Цветя от градината”, специално създадена за работа с персонала, се прилага в КОЦ - Пловдив. Тя е в унисон с концепцията за подобряване на качеството на лечение на управителя на лечебното заведение д-р Парашкев Цветков.

Програмата е разработена след проведено изследване в здравното заведение за нива на Бърнаут, проведени анкети и задълбочен анализ на факторите на работната среда, съобщи психоонкологът Елена Атанасова.

„Избрах тази символика, защото всеки може да си вземе от „градината на психологията” това, от което има нужда. В личен план – техники за релакс, поставяне на граници, преодоляване на раздразнение, тревожност и др. В професионален план – преодоляване на конфликти, работа в екип, емпатия в медицинската практика, подобряване на комуникацията, специфика на общуване с онкологични пациенти спрямо основни психопрофили и още много други теми”, поясни Атанасова основни моменти от програмата, която е нейна авторска разработка специално за КОЦ – Пловдив. Тя допълни, че всеки модул от програмата дава много и различна информация, прилагат се техники, които повишават в професионален и в личен план уменията на здравните специалисти. Идеята е да се работи в посока предпазване от професионалното изпепеляване, а не да „се тича” след събитията.

 

Специалистката подчерта, че това, което правим и всяка емоция, която чувстваме, се отнася до нашето благосъстояние. От друга страна, нашето благосъстояние пряко засяга нашите действия и емоции. Това е един непрекъснат кръг. Поради това е важно да се постигне баланс, за да се преодолее стресът, да се намали рискът от заболявания и да се гарантират положителни взаимодействия. Техниките са кратки, не отнемат много време и могат да се прилагат често.

Коментари