Публикация

20 години Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“ на ВМА

20 години Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“ на ВМА

Една от водещите клиники на Военномедицинска академия (ВМА) - „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, отбелязва 20 години от създаването си.

Клиниката, ръководена от проф. Илия Салтиров, посреща годишнината в изцяло нов вид

Тя беше ремонтирана „из основи” и от няколко месеца екипът работи в напълно обновена – както в битов, така и в технологичен план клиника.

Непрестанно усъвършенстване

Новите условия са в унисон с концепцията на ръководството за развитие на Академията. ВМА е водеща болница, разполага със специалисти на световно ниво, които заслужават да работят и да се развиват при съответните условия. От своя страна, пациентите ни заслужават първокласна грижа – затова и инвестициите в осъвременяването на базата ще продължат.


Екипът на проф. Илия Салтиров е доказвал многократно своя непрестанен стремеж към усъвършенстване - клиниката разполага със съвременна апаратура, ендоскопи и енергийни източници, за специалистите в нея новостите в съвременната урология са работно всекидневие, а резултатите, които постигат, с нищо не отстъпват на водещите центрове в тази област.

Коментари