Публикация

Втора Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата

Втора Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата

Втората Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата ще се проведе 30 и 31 октомври 2020 г. в гр София.

 

Тази година ще имате възможността да чуете презентации на водещи специалисти в областта с основен акцент върху мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно-резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата.

 

Целта пред Втората конференция е да продължи и задълбочи обучението по образна диагностика на гърда, да обменим клиничния опит и прилаганите диагностични и лечебни методи, да се запознаем с новите дигитални апарати, както и да поговорим за ефективни скринингови програми.

 

Българското дружество по образна диагностика на гърда е професионална  организация на лекари, специалисти, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. БДОДГ си поставя за цел да разработи и въведе в клиничната практика, адекватен на световната практика, медицински стандарт по образна диагностика на гърда. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.

 

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на НЮ ИВЕНТ.

 

Регистрация за самото събитие можете да направите оттук.

 

 

Коментари