Публикация

Заради коронавируса затварят кина, театри, стадиони

Заради коронавируса затварят кина, театри, стадиони

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповеди, с които нарежда:

Въвежда се карантинен режим

на работа в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - Плевен и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ - Габрово. Това включва ограничаване достъпа на външни лица до сградите на лечебните заведения, преустановяване на детските и женските консултации, на приема и плановите операции, както и на свижданията.


Въвежда се 14-дневна карантина в отделенията, в които са хоспитализирани и изолирани пациентите с потвърдени проби за COVID-19. Преустановяват се приемът и изписването на пациенти от съответните отделения. Нарежда се засилен дезинфекционен режим.


Лечебните заведения следва стриктно да спазват както мерките за превенция и контрол на инфекциите, съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, така и насоките на Световната здравна организация.


Областните управители, кметовете на общини и органите на МВР оказват пълно съдействие, като създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.


В областите Габрово и Плевен до второ нареждане:

 

  • Преустановяват се учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации;
  • Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приемът и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;
  • Преустановяват се посещенията в детските ясли и детските градини;
  • Преустановяват се всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни (кина, театри, концертни зали, фитнес зали и други, в които се събират много хора на закрито).

На територията на всички други административни области

  • Преустановяват се посещенията на културни мероприятия, в това число и кина;
  • Спортните мероприятия да се провеждат без публика;
  • Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
  • На регионалните здравни инспекции е разпоредено да създадат организация съвместно с лечебните заведения за осигуряване на леглови резерв, както и за организация на работа на медицинския персонал.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.


Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Коментари

Анонимен
9 мар 2020 10:19

Сега е наред да затворят ресторантите, а градския транспорт да увеличи поне двойно и тройно колите си в часовете пик, за да не се стига до това хората да пътуват в обичайната интимност. Направо си е задължително - има доста хора, които могат да работят от в къщи без да ходят на работа в офиса. Така в офисите би имало доста по-малко хора. Освен миене на ръце, не знам защо не се споменава и за по-често проветряване, защото не знам български маниер ли е хората да не проветряват от страх да не настинат или Бог знае какво, а научно е установено, че липсата на проветряване е развъдник на всякакви бактерии, гъбички и гадости. Така, че умната!