Публикация

Проф. Валентин Игнатов е новият ректор на МУ - Варна

Проф. Валентин Игнатов е новият ректор на МУ - Варна

Проф. д-р Валентин Игнатов е новият ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Той бе избран с мнозинство от членовете на Общото събрание на университета.

Досегашният ректор проф. д-р Красимир Иванов направи отчет за дейността на МУ - Варна

през изключително успешните му два управленски мандата. Той акцентира върху значителното увеличаване на броя на студентите, реализирането на важни и мащабни проекти по изграждане и модернизиране на материалната база – изграждане на сградата на Факултета по фармация, разкриване на нови специалности и филиали в градовете Сливен, Велико Търново и Шумен, разкриване на нови центрове за симулационно обучение, увеличаване на практическите бази, въвеждане на иновативни методи на обучение, високата акредитационна оценка и отлично качество на обучението.

Към момента в МУ - Варна се обучават общо 5879 студенти

от които 1700 чуждестранни от 49 държави.


За председател на Общото събрание бе избран проф. д-р Красимир Иванов, а за заместник-председатели - проф. д-р Росен Маджов и проф. д-р Вилиян Платиканов.
Представени бяха становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2019 г. и за проектобюджета за 2020 г. Избрани бяха също членовете на мандатната комисия и комисията по избора, членове на контролния и академичния съвет.

Проф. д-р Валентин Игнатов

е завършил Първа езикова гимназия в град Варна през 1977 г. и Медицински факултет при ВМИ - Варна през 1986 г. Получава ОНС „Доктор“ през 2005 г. и ОКС „Магистър по здравен мениджмънт“ през 2011 г. От 2005 г. е доцент по хирургия в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ - Варна.


От 2013 г. е професор по хирургия в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна. Председател е на Асоциацията на университетските болници в Република България. Заема поста изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна от 2016 г. до момента. Преминал е допълнителни професионални квалификации и специализирани курсове в България, Ирландия и Германия. Проф. Игнатов е лектор и екзаминатор по хирургия на студенти в МУ-Варна със 126 ч. годишна аудиторна заетост. Има 205 научни публикации, от които 59 индексирани в световноизвестни бази данни (Web of Science/Scopus).


Автор и съавтор е в глави на международни монографии. Владее английски и руски език.


Проф. д-р Валентин Игнатов притежава специфични хирургични умения в ендоскопската техника, лапароскопска хирургия и хирургична ендоскопия. Носител е на множество призове и награди.

Коментари