Публикация

Остеопороза- как да осигурим ефикасно и безопасно дългосрочно лечение?

Остеопороза- как да осигурим ефикасно и безопасно дългосрочно лечение?

При жени над 70 години, наличието на фрактура увеличава риска от бъдещи фрактури и дори смърт.

 

Denosumab (Prolia®) осигурява устойчиво ниска честота на бедрени фрактури в продължение на 10 години4,5

 

Защо жените с остеопороза трябва да продължат да се лекуват с
denosumab (Prolia®)?

  • Остеопорозата е хронично заболяване и много пациенти се нуждаят от постоянно лечение за запазване на постигнатите клинични резултати 6,7
  • Пациентите на възраст > 70 г. и T score < 2 5 се определят като такива с висок риск от фрактури 7,8
  • 10 те години опит с denosumab се свързват с благоприятно съотношение полза  риск4
  • Устойчиво ниска честота на фрактури
  • Непрекъснато увеличаване на костната минерална плътност
  • Добра поносимост
  • По-добро придържане към лечение, отколкото пероралните бифосфонати9, 12

FRAX e алгоритъм за оценка на 10 годишния риск от бедрени и големи остеопоротични фрактури, създаден от University of Sheffield 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.Klotzbuecher CM, et al. J Bone Miner Res. 2000;15:721 39; 2. Nguyen ND, et al. Calcif Tissue Int. 2005;20:1921 8; 3. Vestergaard P, et al. Osteoporos Int. 2007;18:1583 93; 4. Bone HG, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5:513 23; 5. Cummings SR, et al. N Engl J Med. 2009;361:756 65; 6. Brown JP, et al. J Bone Miner Res. 2009;24:153 61; 7. Tsourdi E, et al. Bone. 2017;105:11 7; 8. Adler RA, et al. J Bone Miner Res. 2016;31:16 35; 9. Reyes C, et al. Osteoporos Int. 2017;28:2297 3004; 10. Hadji P, et al. Osteoporos Int. 2016;27:2967 78; 11. Karlsson L, et al. Osteoporos Int. 2015;26:2401 11; 12. Durden E, et al. Arch Osteoporos . 2017;12:22 30.

Коментари