Публикация

Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в 10-ото издание на Европейската фармакопея

Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в 10-ото издание на Европейската фармакопея

На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван списък с наименованията на монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в десетото издание на Европейската фармакопея.

В списъка са отбелязани новите и променените монографии

в 10-ото издание, което е в сила от 1 януари 2020 г.


Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-159/06.06.2019 г. се определят действащата фармакопея и датите за влизане в сила на текстовете на десетото издание.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

EP 10.0_info_ann.pdf
EP up to 10.0_25Feb2020.pdf

Коментари