Публикация

Плащанията за болнична помощ са се увеличили с 60% за 5 години

През 2006 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплащала за болнична помощ средномесечно по 62 049 000 лв., а през 2009 г. разходът е достигнал 96 206 000 лв.


Това сочат данни от анализ, направен експерти на институцията, на ръста в хоспитализациите и заплатените за тях средства на болниците за период от пет години, съобщи здравната каса.

Установено е, че най-голямо е увеличението на средствата (с 21%) през 2009 г., спрямо 2008 г.

 „Основната причина за неконтролируемото повишаване на разходите за болнична помощ е приемът на пациенти в болница, чието лечение може да се извършва в извънболничната помощ. Друг основен проблем са повторните хоспитализации. За една година 300 000 пациенти са лежали в болница повече от един път, като само при три на сто е имало медицинска целесъобразност.
Във всички останали случаи се наблюдава прием в болница с цел усвояване на финансов ресурс. Друга причина за повишаване на разходите е селективното договаряне и стремеж на болниците да работят и отчитат скъпоструващи клинични пътеки”, посочва НЗОК.

През 2006 г. касата е заплатила за 1 300 226 хоспитализации, а през 2009 г. те са били 1 769 594. Установената тенденция за нарастване се запазва и през 2010 г., като според направени разчети очакваният им брой до края на годината ще достигне 2 080 000. Това се отразява и в отчетите на болниците към НЗОК. През тази година средномесечните средства, заявени от болниците, достигат 101 106 000 лв.

„На базата на тези данни Националната здравноосигурителна каса предприе стъпки за контролиране на разходите за болнична помощ чрез въвеждането на делегирани бюджети за болниците. Целта е да се ограничат ненужни хоспитализации, които генерират разходи в болничния сектор”, пояснява касата.

Данните за средномесечните отчети на болниците за разглеждания период са:

2006 г. - 62 049 000 лв.
2007 г. - 73 384 000 лв.
2008 г. - 79 526 000 лв.
2009 г.  - 96 206 000 лв.
2010 г.  - 101 106 000 лв.

" }-->

Коментари