Публикация

Въпреки вредата повечето от медиците в Пловдивско пушат?

Броят на пушачите сред медицинските специалисти от Пловдивска област значително надвишава този на непушачите. Това показват данните от анкетно проучване на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в града.


Според специалистите от дирекция „Опазване на общественото здраве”, извършили допитването, целта е била да се види до каква степен вредният навик все още присъства сред здравните работници и до каква степен анкетираните биха се определили като пристрастени към цигарите, както и дали встъпването на законодателни мерки спрямо ограничаването на тютюнопушенето ще окаже позитивно или негативно влияние върху здравето.

В допитването са участвали 120 медицински специалисти от детски и учебни заведения в област Пловдив – от общините Карлово, Сопот, Първомай, Асеновград и Хисар, а обобщените данни показват, че тютюнопушенето е съществен приоритет в живота на мнозинството от респондентите.

„В последните години броят на пушачите значително надвишава броя на непушачите, а повечето от медиците са започнали да пушат в сравнително ранна възраст. Тази тенденция се запазва независимо от пола и полученото образование и сравнително еднакъв е делът на мъжете и жените, пропушили в ученическа възраст”, каза д-р Александър Корольов, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве” в пловдивската инспекция.

По думите му относно следващия параметър, засегнат в проучването - брой на изпушени цигари дневно, данните са доста показателни и дори тревожни. Отново се запазва тенденцията възрастта, полът и образованието на анкетираните да не влияе върху дневното потребление на цигари.

„Като цяло средно се получават данни за употреба между 20 до 30 цигари дневно”, посочи д-р Корольов.

Според специалистите това естествено се дължи на основната характеристика на тютюна, а именно съдържанието на никотин, който води до пристрастяване и предразполага именно към голямо потребление на цигари дневно. Друг показателен за това факт е, че възрастта на респондентите или тяхното образование не оказва влияние върху потреблението. То се запазва еднакво високо при всички анкетирани, с малки изключения.

60% от запитаните посочват, че употребяват цигари с високо съдържание на никотин и катран. Такъв е и процентът на медиците, които смятат, че цигарите с по-ниско съдържание на никотин и катран не вредят по-малко на здравето.

Според данните от анкетата повечето от хората иамт позитивно отношение спрямо пушенето пред децата си, което е до определена степен негативно предвид факта, че всички са наясно с вредното влияние на цигарите както за самите тях, така и за хората в работната или жилищната среда. Но данните показват, че анкетираните гледат малко по-различно на нещата. Вероятно това се дължи на забързаното им всекидневие и отделянето на все по-малко време за здравословен начин на живот. Леко засегнати, но все пак значими, са причини като психическо натоварване, желанието да се намали апетитът и удоволствието от тютюнопушенето.

„По-голямата част от медицинските специалисти, участвали в допитването, одобряват въведените законодателни мерки за ограничаването на тютюнопушенето в закритите обществени места, макар че преобладаващата част от тях са пушачи. Това говори, че те разпознават вредния навик, като положителното отношение към забраните идва и от желанието на голяма част от анкетираните да откажат цигарите”, допълни д-р Корольов.

Коментари