Публикация

МЗ събира дарения за подпомагане на болниците

МЗ събира дарения за подпомагане на болниците

Министерството на здравеопазването откри дарителска сметка за набиране на средства за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19.

Дарените средства ще се използват за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за работещия медицински персонал

за консумативи и апаратура, в това число и респиратори, уточниха от ведомството.


Дарителска сметка на МЗ:
IBAN BG91BNBG96613300129302
BIC BNBGBGSD


В подкрепа на Министерството на здравеопазването

Българският червен кръст е създал организация за приемане и съхраняване на дарения

– лични предпазни средства, консумативи, апаратура и други, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, ранно откриване и лечение на новия коронавирус. Даренията се приемат в централната складова база на БЧК в с. Лозен, ул. „Половраг“ 29.

 

 

Коментари