Публикация

На онкоболните ще се оказва лечение в пълен обем

На онкоболните ще се оказва лечение в пълен обем

Разпоредени мерки по обслужване и лечение на онкоболни пациенти

Във връзка със Заповед № РД-09-313 от 16.03.2020 г. на управителя на НЗОК е разпоредено, чрез директорите на РЗОК, на всички лечебни заведения, които оказват болнична медицинска помощ на пациенти, страдащи от онкологични заболявания, че следва същите да оказват в пълен обем тази помощ, според съответните диагностично-лечебни алгоритми на клинични пътеки и амбулаторни процедури.

Коментари