Публикация

Д-р Д. Генев: Без пари не може да се осигури качествено здравеопазване

Обещаните от финансово министерство 65 млн. лева допълнително за болнична помощ до края на годината не са достатъчни. Това заяви пред health.bg д-р Динчо Генев, председател на новоучредената Национална асоциация на лекарите от болничната помощ.


Вчера след среща между представители на Обществения съвет в здравеопазването и финансовия министър бе поет ангажимент да се осигурят тези средства, за да може касата да плаща на болницата средномесечно около 80 млн. лева. Според съсловни организации в здравеопазването, синдикати и пациентски сдружения на болниците са необходими 205 млн. лева.

„Тези 65 млн. лева реално не стигат за нищо. Първо, касата все още не е заплатила изцяло дължимите средства на лечебните заведения за март, април, май, юни и юли. Обещава се те да бъдат добавени към средствата за месеците септември, октомври, ноември и декември.
Сега се дават някакви пари, които временно да успокоят напрежението. Свидетели сме на един куп обещания, но досега нищо не е станало.

Преди седмица министър Дянков се съгласи, че необходимата сума е такава – 205 млн. лева. Но в последствие отново си промени мнението. Бяха правени какви ли не финансови гимнастики, анализ за пет години назад, за да се изчисли накрая, че трябват 80 млн. лева на месец”, отбеляза д-р Генев.

По думите му заради системното забавяне и изплащането в непълен размер на дължимите суми за оказана болнична помощ по клинични пътеки от страна на НЗОК
лечебните заведения са натрупали огромни дългове.

Към настоящия момент многопрофилната болница в Харманли, на която д-р Динчо Генев е управител, дължи 400 хил. лева на доставчици и за заплати на медицинския персонал. Същевременно задълженията на касата към лечебното заведение са в размер на 310 хил. лева.

„Въпреки ограничения бюджет харманлийската болница продължава да работи.
Обслужваме пациентите, не връщаме никого. Няма спиране на плановите операции, нито на спешния прием. Хората се лекуват тук, получават безплатни лекарства”, подчерта управителят.

Спряло е единствено осигуряването на всекидневна храна за болните, което по думите на д-р Генев е практика в над 100 лечебни заведения у нас.

Заради хроничния недостиг на средства в здравния сектор Управителният съвет на Националната асоциация на лекарите от болничната помощ ще проведе заседание на 13 септември в София. Ще бъдe дискутирано завеждането на съдебни искове за дължимите суми от касата за оказана болнична помощ по клинични пътеки.

Д-р Генев подчерта, че хаосът в здравеопазването се засилва. Липсва добра организация в сектора, както и средства.
„В България парите за здравеопазване не достигат. С тези средства, които се отпускат, не може да се осигури качествено здравеопазване.

Не беше направен конкретен анализ на това коя болница как работи и какви пари харчи, както и дали може да си позволи да отговори на много високи изисквания при положение, че това не е финансово обвързано.

Искаме да правим по-качествена медицина с мизерни средства. Не става така. В настоящия момент управляващите трябва да се стремят да осигурят нормална здравна помощ за хората в страната, адекватна на това, което се заплаща.

Ако не може, те трябва честно да кажат на пациентите: „За да имате здравна помощ с това качество, вие трябва да плащате определени пари, да се осигурявате допълнително в здравни фондове или да се въведе друга форма на доплащане”, допълни председателят на Националната асоциация на лекарите от болничната помощ.

Коментари