Публикация

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЛЕКУВА КОРОНАВИРУС

През последните седмици сме свидетели на мощна инвазия в информационното пространство от новините за новото вирусно предизвикателство с появата на нов щам на сезонни респираторни  вирусни заболявания под наименованието Коронавирус или COVID-19.  Сезонните вирусни заболявания са сравнително добре познати на учени и медици и обществото е добре запознато с последиците и очакванията  в тези случаи. Основната причина за повсеместното безпокойство на хората  е все още недостатъчната информация за размера и последиците от инфекцията. Паниката се засилва и от това, че възможностите на съвременната медицина за лечение на вирусните заболявания са ограничени в значителна степен.

В арсенала на използваните лечебни методи влизат основно имуностимуланти, витамини и минерали, противовъзпалителни медикаменти и антивирусни препарати вкл.и такива за лечението на HIV. Статистическите данни до момента за смъртността от заболяването определено не показват сериозни резултати от тези методи. В процес на създаване са противовирусни ваксини, които могат да се използват за целите на профилактиката и то при определени условия. Вниманието на обществото и медиците до момента основно е насочено към мерките за  предотвратяване разпространението на заболяването.

В тази ситуация по една или друга причина се игнорират факти и информация, че лечение  за вирусните заболявания има и то се прилага с успех от множество лекари, ангажирани с приложението на методи от арсенала на интегративна медицина, както и от множество научни публикации. Сред използваните от тези медици методи се открояват: Интравенозено приложен  витамин С във високи дози, Озонотерапия и Биомагнитна терапия с магнитни двойки.

Прикачени файлове

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЛЕКУВА КОРОНАВИРУС б...

Коментари