Публикация

Смъртност в проценти към 20.03.2020 г. по държави сред доказани над 1000 пациенти с COVID-19*:

Смъртност в проценти към 20.03.2020 г. по държави сред доказани над 1000 пациенти с COVID-19*:

Италия 8.29 %

Иран 6.78 %

Великобритания 5.07 %

Испания 4.60 %

Китай 4.00 %

Средна смъртност за целия свят 4.08 %

Франция 3.40 %

Нидерландия 3.11 %

САЩ 1.43 %

Белгия 1.16 %

Южна Корея 1.08 %

Швейцария 1.03 %

Швеция 0.76 %

Дания 0.48 %

Норвегия 0.39 %

Австрия 0.29 %

Германия 0.27 %

 

*По данни на Johns Hopkins University

Коментари