Публикация

Обръщение от "Фаркол" АД

Обръщение от "Фаркол" АД

До всички партньори и клиенти на Фаркол АД

 

Уважаеми колеги фармацевти,


Ние от Фаркол се обръщаме към всички Вас, работещи в аптеки и дрогерии, които винаги сте били на предния фронт в опазването и съхраняването на човешкото здраве, както и за задоволяване на потребностите на нашите съграждани с лекарства и медицински консумативи.

Изразяваме разбирането си, че в настоящия труден момент стоите между доставчици, контролни органи, инициирани проверки, дефицит на жизнено необходими продукти – лекарствени средства и медицински консумативи, притеснени пациенти.

В този момент, безпрецедентен за човечеството, иницииран от Световната пандемия, предизвикана от Ковид-19, Ние от Фаркол бихме искали да си припомним, че нашата обща мисия е да успеем да изпълняваме повсеместно нашите функции и в тежки времена за страната. Съществуващата ерозията на цените, които всички ние активно или пасивно подпомагахме, би могла да ни попречи точно в този момент да изпълняваме мисията си, именно опазване на човешкото здраве.


Уважаеми колеги,


условията за доставки на лекарствени средства и продукти, цените и сроковете на плащане до всички нас, известно време е напълно възможно да търпят постоянни рестрикции. Бихме били благодарни един на друг, ако проявяваме разбиране към проблемите си. Повечето отложени плащания и отстъпки до търговците на едро са редуцирани. Този процес върви по цялата верига, защото причините са обективни и глобални. Ефектът на доминото се усеща от всички нас, които работим в сектора, но водещото за Вас и клиентите ни е достъпа до лекарствени средства и медицински консумативи, а не цената.

Най-оптимистичният срок за преваляне на кризата е два месеца. За да можем да бъдем ефективни и да осигурим през този период наличност на лекарства и консумативи, трябва да сме финансово стабилни.


Желаем на всички здраве!

Желаем Ви издръжливостта, куража и самочувствието на старите моряци!

Тяхната рецептурна бланка е зададена от благодатното и безмилостно море – живот. Тяхното кредо е спокойно и решително да си вършат работата!

 

Изпълнителен директор - Таня Минчева-Базотева

 

Председател на СД - Георги Базотев

Коментари