Публикация

МЗ с информация за хората, които трябва да се явят на ТЕЛК

МЗ с информация за хората, които трябва да се явят на ТЕЛК

Министерството на здравеопазването публикува пояснения за това как ще бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия) хората, докато страната ни е в извънредно положение.

ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място

Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.

 

Министерството е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).


На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват хората, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.


В случаите, в които хората трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца

след отмяната на извънредното положение. Това е записано в обнародвания днес Закон за извънредното положение.

 

По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция, изтъкват от министерството.


Извънредното положение в момента е обявено от 13 март до 13 април.

 

 

Коментари