Публикация

Избран е подуправител на здравната каса

От днес доц. Марияна Василева е подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Тя е експерт по информационни технологии и доцент по информатика в Българската академия на науките.


Това съобщиха от здравната каса.

Според промяна на Закона за здравното осигуряване при осъществяване на своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител, вместо от досегашните заместник-директори.

Тази промяна, от една страна, произтича от необходимостта за намаляване разходите за административната дейност на касата в условията на финансова криза. От друга, практиката по прилагането на Закона за здравното осигуряване през последните години показва, че наличието на трима или четирима заместник-директори не е удачен подход при управлението на институцията, уточнява касата.

Коментари