Публикация

Почина проф. д-р Драган Бобев

Почина проф. д-р Драган Бобев

След боледувне почина проф. д-р Драган Бобев от Катедрата по педиатрия/ Клиника по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ ”Царица Йоанна” – ИСУЛ.

Проф. Бобев е един от най-изявените български педиатри

с изключителен принос в развитието на педиатрията и детската онкохематология в България, забележителен учен и университетски преподавател. Въвежда и ръководи повече от 15 г. Програмата за трансплантации на хемопоетични клетки в България.

Въвежда световни стандари в лечението на злокачествени заболявания при децата

Завършил е медицина във Висш медицински институт – София през 1958 г. От 1966 г. последователно на база Детската клиника ИСУЛ,  Детска клиника ВМИ – София и Научен институт по педиатрия - София е асистент, главен асистент, доцент и професор. Има специалности по детски болести, клинична хематология и медицинска и онкология.

 

От 1990 г. до 1996 г. е Ръководител катедра "Педиатрия" и директор на  Държавната университетска педиатрична болница - София, а от  2000 г. до 2014 г. е  управител на Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София, ЕООД.

 

Член е на Международното общество по детска онкохематология (SIOP), на  Европейското дружество по онкохематология, на Европейската асоциация по трансплантация на костен мозък (EBMT).

Има повече от 150 научни публикации, посветени на онкохематологичните заболявания в детската възраст

и проблемите на общата педиатрия, включително в международни списания с висок импакт-фактор. Автор и редактор е на учебници и учебни помагала по педиатрия и детска онкохематология, рецензент на статии в медицински издания, на дисертационни трудове и в конкурси за академични длъжности и степени.

 

Повече от 25 г. е главен редактор на списание "Педиатрия".

 

Участва в съвместни разработки на Европейското дружество по костно-мозъчна трансплантация по проблемите на трансплантацията при злокачествените заболявания при деца, и в научни проучвания, свързани с различни аспекти на  злокачествените заболявания в детската възраст.


От 1990 г. е национален консултант по педиатрия и детска онкохематология, а от 2006 г. -  национален консултант по детска онкохематология и трансплантология.

През 1997 г. е ръководител на екипа, осъществил първата в България трансплантация на костен мозък

(хемопоетични стволови клетки). От 1996 г. до 2014 г. инициира и ръководи Програма за трансплантация на костен мозък в България.

 

Председател на Научна комисия по медицински науки – терапевтични специалности към ВАК (1996 г. до 2008 г.).

 

Поклон пред паметта му!

Коментари

Поклон пред паметта му. Бях негов пациент като дете и никога няма да забравя отношението му и грижите му към зловещата ми есенциална тромбоцитопения.

Поклон

Поклон

Изкл'чителен професионалист и преподавател. Поклон пред  моя учител по педиатрия !

Светла да бъде паметта на този достоен човек и професиоталист. Поклон !

Поклон пред паметта му и прекрасен академичен и практичен УМ!!!

Поклон  пред паметта му.

Поклон !

Отиде си най- големият специалист - педиатър когото познавах - 

проф. Драган Бобев. 
Ще го запомня с добрина, справедливост, изключителен ум  и професионализъм. 
Поклон!

Почивай в мир Учителю!

Поклон пред паметта му!

Той беше добър човек и учител.