Публикация

Промени в състава на Комисията по прозрачност

Промени в състава на Комисията по прозрачност

Правителството прие на днешното си заседание решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


На мястото на Белла Стоименова като представител на Министерството на здравеопазването

за член на комисията е определена Любомира Любомирова

Тя е завършила Югозападния университет „Неофит Рилски“ със специалност „Право“. Работила е в Агенцията по обществени поръчки. В момента е главен юрисконсулт в дирекция „Правна“.

Министерският съвет одобри за член на комисията Георги Фотев като представител на Българския лекарски съюз

на мястото на Лора Гурмева. Георги Фотев е завършил Нов български университет (НБУ) със специалност „Право“. От 2000 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия.

За член на комисия по прозрачност като представител на ИАЛ е одобрена и София Пенева

Тя е магистър по „Право“, възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2007 до 2011 г. е била служител на Министерството на здравеопазването в дирекции, специализирани в областта на лекарствената политика, а от 2012 г. работи в Изпълнителната агенция по лекарствата. В момента е заместник-изпълнителен директор на агенцията. До момента представител на ИАЛ в Комисията по прозрачност беше Веска Гергова.

Коментари