Публикация

УМБАЛ „Св. Екатерина“ със сектор за пациенти с COVID и съпътстващи сърдечносъдови болести

УМБАЛ „Св. Екатерина“ със сектор за пациенти с COVID и съпътстващи сърдечносъдови болести

Във връзка с възникналата епидемия от COVID-19 (SARS – CoV2) в УМБАЛ „Св. Екатерина“ са въведени специализирани мерки за безопасността на персонала и пациентите. Създаден е кризисен щаб и е обособен сектор от реанимацията за прием на заболели от коронавируса със съпътстващи сърдечносъдови заболявания.


По думите на директора на болницата проф. д-р Генчо Начев са

закупени 40 защитни костюми с качулки и шлемове и са поръчани още 60

Те са предназначени за лекарите на предната линия и са с висока степен на защита. За останалия персонал са осигурени медицински престилки с карбонова нишка. Ръководството е закупило и 250 бързи теста.

Болницата е осигурена с 18 респираторни апарати, като при нужда могат да се доставят още

Клиниката по сърдечна хирургия разполага и с апарати за екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO) – един от най-важните способи за лечение при тежките комбинирани случаи, когато респираторите не помагат.


Проведено е специализирано обучение с персонала, който ще се грижи за болните – какъв алгоритъм ще се спазва, как се сваля защитното облекло, как се интубира пациент със съмнения или с доказан коронавирус. При приема на всички спешни пациенти със сърдечносъдови заболявания се изготвя индивидуална пътна карта – с данни от влизането им в болницата до тяхното изписване, в зависимост от това дали са с доказан коронавирус, или не.


За периода от 16.03.2020 г. до 23.03.2020 г. през Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Св. Екатерина“ са преминали за лечение трима пациенти с остър коронарен синдром и един пациент със симптоматичен пълен AB блок. По повод на съмнение за носителство на COVID-19 (SARS – CoV2) и четиримата пациенти са изследвани чрез PCR, като всичките проби са отрицателни. Пациентите са изписани емодинамично стабилни.

 

По спешност в Клиниката по съдова хирургия бе опериран пациент с тромбоза на дисталния сегмент при предварително извършен байпас в друга болница. Пациентът е в добро състояние с отрицателни резултати от теста за COVID-19 и се подготвя за изписване.

 

Коментари