Публикация

Гиньо Ганев: Необходими са промени в специализацията на лекарите

Омбудсманът Гиньо Ганев продължава да получава сигнали за проблеми при специализацията на лекарите. По този повод той вече е изпратил становище до Министерския съвет, здравното министерство, НЗОК и съсловните съюзи.


В документа омбудсманът обръща внимание, че сегашната система за специализация практически допринася за все по-големия недостиг на специалисти в някои специалности. Гиньо Ганев атакува изискването на касата към всички лекари, включително към общопрактикуващите, да имат специалност, за да сключат договор с касата. И това при положение, че заради административно бездействие през последните 3 години изобщо не е имало прием на специализанти. 

В здравеопазването продължава да е в сила задължението всеки лекар, чието обучение е финансирано от държавния бюджет, да работи за срок, равен на срока на обучение, в здравно заведение в страната. Тази остаряла практика на „работа по разпределение” е в конфликт както с конституционните, така и с общоевропейските права за свободен избор на местоживеене и месторабота. 

Гиньо Ганев настоява лечебните заведения, които са бази за специализация, да бъдат стимулирани и заинтересовани да обучават лекари. Самите преподаватели от медицинските университети получават малки месечни добавки за това, че обучават специализанти. Затова те нямат мотив да провеждат качествено и ефективно обучение.

Националният омбудсман аргументира своите препоръки изцяло с необходимостта на българските граждани да бъде гарантирано медицинско обслужване по европейски стандарти.

" }-->

Коментари