Публикация

Kак хроничнo болните ще получават лекарствата си в условия на извънредно положение

Kак хроничнo болните ще получават лекарствата си в условия на извънредно положение

Във връзка със зачестили въпроси от здравноосигурени граждани за начина, по който хронично болните ще получават своите лекарствени продукти за домашно лечение, напълно или частично заплатени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в условия на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание на РБългария от 13 март 2020 г., на свое заседание от 23 март т.г.,

Надзорният съвет на институцията прие:


- Указание №РД-16-27 за режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

- Указание №РД-16-26 за дейността на лечебните заведения за болнична медицинска помощ за диагностика, лечение и въвеждане на карантинен режим при пациенти с COVID-19.

Указанията (виж по-долу) са публикувани на официалната интернет страница на НЗОК – www.nhif.bg, в рубрика АКТУАЛНО COVID-19


За всички казуси, които не са намерили място в указанията,

здравноосигурените лица следва да се обръщат към общопрактикуващите си лекари

При възникнали недоразумения с аптеките, от които търсят медикаментите си, гражданите могат да подават сигнали до районните здравноосигурителни каси, за да бъдат извършени проверки. Контактите на 28-те РЗОК са посочени на интернет страницата на НЗОК.

Прикачени файлове

Указание № РД-16-26 от 23.03.2020 г..pdf
Указание № РД-16-27 от 23 03 2020 г .pdf

Коментари

Ще подават сигнали, те само това правят...аптеките не бяха заработили с новите S отрязъци и вече имаше заплахи за санкции и проверки.Докога ще работим с хартия, сега ясно лъсна истината, че ни е необходима електронната рецепта и изобщо трябва ни спешно електронна здравна система. Стига с тези опашки пред ОПЛ, с тези парцаливи рецептурни книжки, с тези безумни листове хартия!