Публикация

COVID-19: преглед на част от международния опит

COVID-19: преглед на част от международния опит

Баймакова М, Попов ГТ. COVID-19: преглед на част от международния опит. Медицински преглед, 2020, № 3, под печат.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

25 март 2020

Прикачени файлове

Medical Review (Sofia), 2020, 56(3...

Коментари