Публикация

„Софиямед“ с лаборатория за PCR диагностика на COVID-19

„Софиямед“ с лаборатория за PCR диагностика на COVID-19

Медицински комплекс „Софиямед“ разполага с лаборатория, която може да извършва диагностика за SARS-COV-2 (COVID-19) с PCR метод.

Вземането на проби се осъществява извън лечебното заведение в обособено за целта място

(кабината до Аптека „Софиямед“- бул. Г. М.Димитров 16) от 9:30 до 11:30 часа всеки делничен ден с предварително записване на тел. 0895 555 591.


В медицински комплекс „Софиямед“ е създадена организация и гарантираме пред нашите пациенти, че могат да получат

резултати до 36 часа

в зависимост от натовареността на лабораторията. При необходимост часовете за пробовзимане ще бъдат увеличени.

PCR методиката за откриването на новия коронавирус представлява директен тест за откриване на част от генома (РНК) на вируса

и към момента е приет за „златен стандарт“ в лабораторната диагностика на този патоген. Лаборатория по вирусология към „Софиямед“ разполага с подходящи платформи, както и практически опит при извършване на изследвания чрез PCR методиката от повече от 5 г. До този момент рутинно се извършва молекулярна диагностика на вирусни хепатити В и С, провеждане на ДНК тестове в гинекологията и др.


„Разполагаме и с китове за откриване на коронавируси, с каквито работи и Националната референтна лаборатория. Китовете и автоматизираната ни апаратура вече са адаптирани и изпробвани за работа с подходящи клинични материали. Такива са проба от гърлото (орофарингеална), дълбока носна проба (назофарингеална), а при специални условия - и храчка.


Пробите задължително се взимат от специално обучено и защитено лице.

Резултатите чрез PCR методиката са много по-надеждни от тези на бързите тестове

въпреки че се получават в малко късен етап - до 48 часа след пробовземането, но в „Софиямед“ е създадена организацията и ще направим максимално възможното, за да могат нашите пациенти да получат резултатите си до 36 ч. Важно е и се препоръчва пробата да се вземе след поне 3-4 дни от проявени грипоподобни симптоми“


- коментира д-р Илия Цеков, началник Лаборатория по вирусология в медицински комплекс „Софиямед“.


Всички болници, които са определени от Оперативния щаб за лечение на заболели с COVID-19, са уведомени за възможностите на лабораторията в „Софиямед“.


Тестването би помогнало и за по-пълна и точна картина на развитието на инфекцията в България и съответно за по-добри и адекватни мерки.

Коментари