Публикация

Тежка форма на COVID-19: лечение с лопинавир-ритонавир не показва категоричен ефект

Тежка форма на COVID-19: лечение с лопинавир-ритонавир не показва категоричен ефект

Какъв е ефектът от лечението на пациенти с COVID-19 на антиретровирусно лекарство лопинавир-ритонавир (търговско име Калетра)?  Проучване, проведено от Bin Cao и колеги в Китай, се опитва да даде отговор на този въпрос. В него се тества употребата при пациенти с тежка форма на инфекция със SARS-CoV-2 на антиретровирусно лекарство лопинавир-ритонавир, използвано обикновено при пациенти с HIV.


199 хоспитализирани пациенти с потвърдена SARS-CoV-2 инфекция са разделени в две опитни групи. 99 са лекувани с лопинавир-ритонавир (400 mg и 100 mg съответно, два пъти на ден в продължение на 14 дни) в допълнение към стандартните грижи. 100 от пациентите са лекувани само със стандартни грижи.

Смъртност

Смъртността и в двете групи е измерена на 28 ден след началото па лечението като резултатите не показват значителна разлика между двете лечения:

  • 19% в групата с лопинавир-ритонавир
  • 25% в групата със стандартни грижи

Клинично подобрение

Времето до наблюдение на клинично подобрение в групата лопинавир-ритонавир е с 1 ден по-кратко. Пациентите на лопинавир-ритонавир са с по-кратък престой в отделението за интензивни грижи (разлика от -5 дни) и 45% от тях са имали клинично подобрение отбелязано на 14-ия ден в сравнение с 30% в групата на стандартно лечение.

Странични действия

Стомашно-чревни нежелани странични действия са отбелязани по-често в групата на лопинавир-ритонавир, въпреки че в групата със стандартни грижи тяхното проявление е по-сериозно. Важно е да се отбележи, че 13% от пациентите на лопинавир-ритонавир спират лечение с лекарствата поради нежелани странични действия.

Не е открито категорично предимство при лечението с лопинавир-ритонавир сравнено със стандартните грижи“, заключва Бин Чао. „Дали комбинирането на лопинавир-ритонави с други антивирусни средства, както е направено при SARS-CoV-1 и се изследва при MERS-CoV, може да засили антивирусните ефекти и да подобри клиничните резултати, остава да се определи“.

Вижте тук гайдлайн на Австрийското дружество по анестезиология, реанимация и интензивни грижи за лечение на среднотежки до много тежки случаи с COVID-19.

 

Редактор: Александра Велева

 


Ако сте медицински специалист, регистриран в платформата, можете да се включите в активните дискусии по темата:

COVID-19: Клинични аспекти и прогнози
Предимства на ниските дози ацетилсалицилова киселина - когато по-малко значи повече

Bin Cao, M.D., et.al. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. The New England Journal of Medicine. 2020; (Published online Mar 18.) DOI: 10.1056/NEJMoa2001282

Коментари