Публикация

Облекчава се преминаването през КПП-тата в страната

Облекчава се преминаването през КПП-тата в страната

Вече ще можем да ходим в друг град, за да помагаме на близки

 

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове (КПП) на входно-изходните пътища на областните центрове.

През КПП се пропуска преминаването на хора само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

- полагане на труд в населеното място;

- здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

- завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

- необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;

- необходимост от снабдяване за себе си или за хора, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през пунктове се удостоверяват със:

- служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;

- медицински документ;

- документ за самоличност;

- декларация от човека за вида на причината, поради която се налага пътуването.

 

Заповедта на здравния министър указва, че шофьорите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.


След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта,

с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

- на хранителни вериги и аптеки;

- осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;

- в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;

- на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;

- извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

 

С приоритет през КПП се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и хора, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

 

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.


Подробности – в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

rd-01-153.pdf

Коментари

Анонимен
27 мар 2020 22:00

какво разиграване??????