Публикация

И пациентите са срещу генеричното заместване на лекарства

И пациентите са срещу генеричното заместване на лекарства

След острата реакция на лекарското съсловие от Федерация „Български пациентски форум“ също се обявиха срещу предлаганите от МЗ промени в Наредба 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, разрешаващи генерично заместване на лекарства в условията на извънредно положение.


Публикуваме становището на пациентката организация без редакторска намеса.


Уважаеми г-н министър,


Федерация „Български пациентски форум“ не веднъж сме изразявали абсолютно и категорично несъгласие за ЗАМЯНАТА на експертното становище на лекуващите ни лекари, свързано с нашата терапия и лечение, от когото и да било – фармацевт или някой чиновник в МЗ!

Нашата терапия се базира на професионалното становището на лекуващите ни лекари

спрямо моментното ни състояние, която всяка замяна може ще компрометира нашето лечение и ще подложи на РИСК ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НИ!

Предложената промяна

в Наредба 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти e не само непрофесионална, но и меко казано престъпна - към лекарите ни и към пациентите на България – особено в ситуация на извънредна положение.

Прогенеричната политика, която МЗ иска да въведе

не трябва да стане на всяка цена и за сметка на нечий живот. Всяка подобна стъпка трябва да бъде консултирана със специалистите, които лекуват българските пациенти, за да не бъде нарушена добрата медицинска практика, заради някакви си имагинерни предположения за краткосрочни спестявания.


Спестявания, които в дългосрочен план ще доведат не само до увеличаване на разходите, но и до влошаването на здравния статус на хронично болните ни пациенти!
Становището на БЛС относно исканата промяна е също категорично против и искрено се надяваме, че ще вземете под внимание двете становища, за да отпаднат текстовете, застрашаващи здравето на пациентите и професионализма на лекарите ни!


С уважение:

Иван Димитров
Председател на УС на ФБПФ

 

Становището на федерацията може да видите и в прикачения файл.

Прикачени файлове

FBPF_MZ_NAREDBA_45.pdf

Коментари