Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр.1, 2020 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр.1, 2020 г.

Брой 1/2020

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

2020 г. - Международна година на сестринството и акушерската грижа

 

Актуално интервю

Катедрата по оценка на здравните технологии - академична структура, утвърждаваща модела на здравна политика, базирана на доказателства

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Палиативни грижи при деца със злокачествени заболявания – социална практика и политика на здравни грижи в Р. България. Ив. Георгиева, Н. Спасов, М. Спасова, М. Янчева-Стойчева

2.    Външно референтно ценообразуване – анализ на специфични параметри в 8 страни на ЕС. Д. Чернева

3.    Нагласи на медицински специалисти за докладване на нежелани лекарствени реакции. В. Топалова, Д. Сиджимова, Т. Бенишева

4.    Хигиенна оценка на пясък от регламентирани плажове на българското Черноморие. М. Сиджимов, В. Георгиева, В. Методиев, Г. Паунова, Д. Станкова, М. Цонева

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Поглед към утрешния ден – нововъзникващи рискове при работа. Н. Цачева, Г. Станкова, Т. Кундуржиев, Л. Христова, Г. Илиев

2.    Общ преглед и здравни аспекти на мигрантската криза в Европа след Арабската пролет. М. Баев

3.    Промени в правилата на ценообразуване при лекарствата след 29 март 2019 г. Д. Чернева, Т. Бенишева-Димитрова

4.    Значение на нормативната база за безопасността на козметични продукти за общественото здраве. С. Панева, К. Любомирова, С. Цанова-Савова

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2020 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    „Ключът от кулата” на Бургас за проф. Златица Петрова

5.    Това е общественото здраве – проект на ФОЗ в кампания на АСФЕР

6.    Награда на сп. Здравна политика и мениджмънт за 2019 г.

 

В близък план

Доц. д-р Андрей Кехайов, дм

Коментари